Privacyverklaring Bellalicious

Bij Bellalicious kun je onder andere terecht voor bruidsmake-up, bruidskapsels, gelegenheidsmake-up en kapsels, workshops, beauty- en verzorgingsproducten en diverse behandelingen en advies. De diensten en producten worden aangeboden via onze website https://bellalicious.nl en onze social media kanalen: Instagram en Facebook.

Als je een product bij ons koopt, een behandeling boekt, je inschrijft voor een workshop, advies aan ons vraagt, een (bruids)arrangement bij ons boekt, onze website bezoekt, het online contactformulier invult of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of social media, worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Bellalicious
Kerkakkerstraat 74
5504 GR VELDHOVEN
KvK-nummer: 71929282

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via info@bellalicious.nl  

Persoonsgegevens
Bellalicious verwerkt de volgende persoonsgegevens:
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats
4. Telefoonnummer
5. E-mailadres
6. Geslacht
7. Geboortedatum
8. Bezoekgedrag website
9. Gegevens van jouw activiteiten op mijn website
10. Bankrekeningnummer
11. Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt
12. Social media accountnamen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wanneer je een behandeling bij ons boekt, kunnen wij ook de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
1. Gegevens over je gezondheid;
2. Voor- en na foto’s.
Deze gegevens verwerken wij om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, het resultaat van de behandeling vast te kunnen leggen en toekomstige klanten de mogelijke resultaten te kunnen tonen. Bellalicious verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als jij hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Hoe komen wij aan je gegevens?
De persoonsgegevens worden door jou verstrekt via e-mail, via een bericht op social media, via telefoon, via het online contactformulier of via het intakeformulier.  

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Bellalicious verwerkt alleen persoonsgegevens als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst
– Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of social media;
– Voor het maken en versturen van een offerte;
– Voor de levering van producten;
– Voor het maken en versturen van de factuur;
– Voor het boeken van een behandeling;
– Om onze diensten te kunnen verrichten zoals:
     – het verzorgen van een workshop
     – het uitvoeren van een behandeling
     – het geven van advies
     – het verzorgen van een (bruids-)arrangement
– Voor het afhandelen van betalingen.

Reageren op je vraag of verzoek
– Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, het online contactformulier op social media.

Bezoek website
– Om onze website beter te laten werken en het gebruik van onze website eenvoudiger te maken.

Nieuwsbrief/reclame mails
– Om je onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen als je je hiervoor ingeschreven hebt. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Bellalicious verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijv. de administratieplicht voor de Belastingdienst en het uitvoeren van een gezondheidscheck. 

Promotie
Om reviews van klanten te kunnen tonen op social media en onze website en toekomstige klanten de mogelijke resultaten te kunnen tonen. Dit doen wij alleen als je hier vooraf expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Bellalicious heeft haar belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen je privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken.

Bewaartermijn
Bellalicious zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.
–    Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
–    E-mailberichten, online contactformulieren en privéberichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
–    De gegevens voor het bijhouden van de websitestatistieken worden 50 maanden bewaard.
–    Klantervaringen op onze website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je hier een verzoek voor indient.
–    Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om dat te doen.

Delen met derden
Bellalicious verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons hebt gesloten. Met bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:
– Hostingprovider van onze website en e-mail
– Leverancier van e-mail software
– Telefoonprovider
– Leverancier van website software
– Boekhouder
– Leverancier van boekhoudsoftware
– Betaaldienst
– Google Analytics voor het bijhouden van de websitestatistieken
– Leverancier van afsprakensysteem
– Partij voor het versturen van de nieuwsbrief
– Vervoersbedrijf voor het versturen van producten
– Clouddienst
– Stylistes waar we mee samen werken

Je gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Google Analytics, de partij voor het versturen van de nieuwsbrief en de clouddienst gebruik maakt van een server in de Verenigde Staten.

Je rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Bellalicious van je verwerkt, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Bellalicious verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je aan ons hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@bellalicious.nl.  

Bellalicious vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat wij zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 Dataportabiliteit
Wanneer je dit wenst, zullen wij je persoonsgegevens naar je toesturen, zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging
Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het maskeren van IP-adressen, het regelmatig updaten van de website en plug-ins en het gebruik van een goede beveiligingssoftware zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@bellalicious.nl.  

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra je op ‘Alles accepteren’ klikt, geef je toestemming aan ons om alle cookies en vergelijkbare technieken te gebruiken.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Analytische cookies
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal op onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel wordt gemaskeerd. De gegevens die Google verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken. Dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je de Privacy Policy van Google raadplegen.

Social media
Om het voor jou makkelijk te maken om via social media in contact te komen met Bellalicious zijn er op onze website buttons opgenomen van Instagram en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Bellalicious heeft hier geen invloed op. Je wordt aangeraden de privacy verklaringen van de social mediakanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy om gaan.
Instagram
Facebook

Links website
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken, word je naar een website buiten www.bellalicious.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy om gaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van je computer kun je cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet optimaal meer werkt.

Cookies die geplaats worden:
Naam cookie                                  Bewaartermijn   Doel
_gat                                                               1 minuut                    verzoeken van bots filteren
_gid                                                               1 dag                         bijhouden en verzamelen van                                                                                                                                                               paginaweergaven
_ga                                                                 2 jaar                         bijhouden en verzamelen van                                                                                                                                                               paginaweergaven
_gat_gtag_UA_*_1                                     1 uur                          opslaan en volgen van conversies
Google Fonts API                                       geen                          vraagt het IP adres van de gebruiker op

UIDR en _uset                                              –                                  we gebruiken ShareThis voor het vertonen                                                                                                                                         van recente posts en/of social share buttons
_stgmap                                                       1 week                      volgen van doelgroep bereik
stacxiommap                                               1 week                      volgen van doelgroep bereik
__stid                                                             1 week                      volgen van doelgroep bereik
actppresence                                              1 jaar                         regelen van frequentie van weergegeven advertenties
_fbc                                                                2 jaar                         laatste bezoek opslaan
fbm*                                                              1 jaar                         opslaan van account details
xs                                                                    3 maanden               opslaan van een unieke sessie ID
fr                                                                     3 maanden               adverteren of retargeting
_fbp                                                               3 maanden               volgen van bezoeken over verschillende websites
datr                                                                2 jaar                         opslaan van browserspecificaties

Naam cookie                                  Bewaartermijn   Doel
_*_fbm                                                          1 jaar                         opslaan van account details
wd                                                                  1 week                      bepalen van schermresolutie
act                                                                  90 dagen                   ingelogd houden van gebruikers
c_user                                                           90 dagen                  opslaan van een unieke gebruikers ID
csm                                                                90 dagen                   voorkomen van fraude
presence                                                                        sessie                         opslaan en volgen of het browser tabblad actief is
complianz_policy_id                                  365 dagen               
cmplz_marketing                                        365 dagen
cmplz_stats                                                  365 dagen
complianz_consent_status                       365 dagen

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 oktober 2022. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring aan te passen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.